อาหาร1409

ปั้นฟู้ดเทคสตาร์ต เนรมิตกรุงเทพฯ ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์

ปั้นฟู้ดเทคสตาร์ต เนรมิตกรุงเทพฯ ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์

อาหาร1409

บ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูก อาหาร ผลิตอาหารหลายชนิด จึงมีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในเกณฑ์สูง ต่างจากหลายประเทศที่ต้องเผชิญการขาดแคลนอาหาร อันส่งผลกระทบกับทุกด้าน แต่การต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ทุกประเทศล้วนตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ยิ่งรวมกับปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรโลก ภาวะโลกร้อน แรงงานด้านเกษตรลดลง สิ่งเหลือทิ้งจากการบริโภค ยิ่งจำเป็นต้องยกระดับความมั่นคงทางอาหารให้ไปสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอาหารหรือฟู้ดเทคผ่านการสร้างสตาร์ตอัพ ตอกย้ำความเป็นครัวโลก ที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยหรือผลิตปริมาณอาหารได้ตามความต้องการได้เพียงอย่างเดียว” อาหาร ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA บอกถึงความสำคัญของฟู้ดเทค ที่จะมาตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต ที่ผ่านมาแม้ไทยมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการ มีระบบโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง ทำให้อุตสาหกรรมอาหารโดดเด่นทั้งระดับประเทศและระดับโลก แต่มิติของการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยังไม่มีความหลากหลาย ตลาดส่วนใหญ่จึงอยู่แค่ในระดับเอสเอ็มอีที่เน้นบริโภคในประเทศ และขาดการวิจัยและพัฒนา

เกมส์1409 Previous post เกมแมวเหมียว สู่ฮีโร่ของเหมียว
เศรษฐกิจ Next post สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก 3 ปั๊มน้ำมันไทย เทียบรายไหนให้ส่วนลดน้ำมันได้มากกว่ากัน